Systemisch scheiden, wat is dat?

Een individuele opstelling helpt om pijnpunten, triggers, behoeften, verwachtingen, transgenerationele patronen en nog veel meer bloot te leggen. Systemisch scheiden is niet te plaatsen op een schaal van zacht naar hard, maar richt zich op de kern.

Familieopstellingen en scheiden

Wat een enorm inspirerende middag over ‘systemisch opstellen bij scheiden’ hadden we gisteren! Ieder van de aanwezige professionals helpt vanuit een eigen vakgebied mensen in hun scheidingsproces. De gemene deler van deze groep was systemisch werk, wat tegenwoordig bij veel mensen bekend is onder de term ‘familieopstellingen’.

De middag werd geleid door Marianne Langemeijer. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als opsteller en heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld waarin ze honderden mensen heeft opgeleid: individueel en met behulp van vloertegels.

Inspiratiesessie systemische opstelling bij scheiden
Inspiratiesessie over systemisch opstellen bij scheiden

Jezelf en de ander zien zonder oordeel

Een individuele opstelling helpt om pijnpunten, triggers, behoeften, verwachtingen, transgenerationele patronen en nog veel meer bloot te leggen. Je kunt je voorstellen dat deze punten in iemand tijdens een scheiding enorm uitvergroot worden. Door dit aan te kijken krijg je meer (be)grip op je eigen emotionele toestand en die van de ander. Het helpt je ook om, zonder oordeel (!), elkaars aandeel te zien in de scheiding.

Zelfs als één van de partners een individuele opstelling doet, heeft dit al een grote positieve invloed op het geheel. In de praktijk blijkt dat de andere partner vaak na een paar weken volgt, omdat hij/zij ziet hoe helpend het is.

Als je als liefdespartners uit elkaar gaat, maar het gezamenlijk ouderschap samen blijft vormgeven, is het enorm verhelderend om dit vanuit een oordeelloze toestand te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat er geen verdriet, rouw, boosheid of geschaad vertrouwen meer is. Maar er ontstaat wel een betere en neutralere basis. Een basis van waaruit individuele en gezamenlijk intenties worden vormgegeven. Een basis om gezamenlijk zorg te dragen voor een toekomst die werkt, voor jezelf en voor de kinderen.

Bekrachtiging van de scheiding met een kaart

Uiteraard hebben we ook gesproken over de scheidingskaarten. Het vult elkaar zo mooi aan. De scheidingskaart als afscheidsritueel, als bekrachtiger van de nieuwe situatie en het middel om je omgeving hierin mee te nemen. In de tekstbundel vind je niet geheel toevallig veel ‘systemische zinnen’ terug.

Individuele opstelling met vloertegels - familieopstelling - scheiding

Hard of zacht?

Wat ik gisteren nog een interessante vraagstelling vond: bevindt systemisch scheiden zich meer aan de zachte kant of harde kant van een scheidingsproces? Bij hard stel ik me de strijd met twee advocaten voor. Een mediationtraject zie ik in het midden. Bij zacht denk ik aan scheidingscoaching en -therapie.

Onze conclusie: systemisch scheiden is niet te plaatsen op een schaal van zacht naar hard, maar richt zich op de kern. 
Ik had het niet mooier kunnen verwoorden.

Jan-Willem van Vugt
Jan-Willem van Vugt
Artikelen: 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *